61. Oddíl Dorostové Unie - SKAUT RYBKY

pravidelné schůzky každé úterý od 16:30 do 18 hod, těšíme se na vás!

 

28.4. – 29.4.2023 aprílová výprava na Biblickou stezku

24.6.2023  sobotní výlet

19.8. – 26.8.2023 stanový letní tábor

 

Pár vět o nás

Jsme skautský oddíl Rybky s rozšířenou křesťanskou výchovou a rádi přivítáme Vaše děti ve věku 6 – 10 let. Scházíme se každé úterý od 16:30 – 18:00 hodin v klubovně. Hrajeme hry, zpíváme, míváme etická zamyšlení z Bible, plníme odborky, podnikáme výpravy do přírody a v létě se těšíme na tábor.

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Robert Baden-Powellzakladatel skautingu

Skaut Rybky je součást celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Dorostová unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.