61. Oddíl Dorostové Unie - SKAUT RYBKY

Najít kamarády - zažít dobrodružství!

Připravované akce

13.8. – 20.8.2022  stanový tábor (Myslív)

Pár vět o nás

Skaut Rybky je součást celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Dorostová unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Robert Baden-Powellzakladatel skautingu

Jsme skautský oddíl Rybky s rozšířenou křesťanskou výchovou a rádi přivítáme Vaše děti ve věku 6 – 10 let. Scházíme se každé úterý od 16:30 - 18:00 hodin v klubovně. Hrajeme hry, zpíváme, míváme etická zamyšlení z Bible, plníme odborky, podnikáme výpravy do přírody a v létě se těšíme na tábor.