Přidejte se

Proč se stát skautem

Skauting dá vašemu dítěti do života:

 • všestranný rozvoj, přátelství a zážitky
 • dovednosti, fair play, pohyb v přírodě a dobrodružství
 • péči o okolí a o druhé, ale i starost o vlastní rozvoj
 • úctu k věcem, které nás přesahují, poznávání křesťanských hodnot z Bible

Přihláška do oddílu

Přihlaste své dítě do skautského oddílu. Rádi ho vezmeme do party.
Do oddílu se dítě přihlašuje každý rok. Vyplňte, prosím, přihlášku on-line.

Kolik a jak zaplatit členský poplatek?

Členský poplatek je ve výši  500 Kč / dítě / školní rok

Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska 2502033581/2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte “Členství 2022/2023 Jméno Příjmení” (v případě přihlášení sourozenců uveďte všechny děti), variabilní symbol “číslo vašeho mobilu.

Co zahrnuje členský poplatek?

Členský poplatek pokrývá pojištění dítěte na každé akci, plat účetní a administrativní pracovnice, právní podporu, část poplatku slouží k financování chodu oddílu, např. údržbě a opravám klubovny či materiálu. Z nevyužitých prostředků je tvořena rezerva pro nenadálé výdaje či nákup nového vybavení.

Rodiče se často ptají

Co má společného (rozdílného) Dorostová unie s Junák - český skaut?

Společné znaky:

 • věnujeme se dětem a vedoucím
 • hodnoty (např. parta na celý život, sebedůvěra)
 • oddíly DU se nejvíce přibližují Junáckému oddílu s rozšířenou křesťanskou výchovou
 • dobrovolnictví
 • poskytujeme pojištění při úrazu, roční plán výprav

Rozdílné věci:

 • DU považuje za nejvyšší Lásku a Pravdu Boha podle křesťanské Bible

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte. Na skautských akcích není nouze o pohyb, povídání, diskusi, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají, pokud sami chtějí, další dospělí dobrovolníci.

Kolik volného času skauting vyžaduje?

 • Pravidelná schůzka 1x týdně přibližně 1 1/2 hodiny (září – červen),
  v letních měsících pravidelné týdenní schůzky nejsou
 • Jednodenní výpravy několikrát do roka
 • Dvoudenní výpravy párkrát do roka
 • 7 denní letní tábor 

Skauting je dobrovolný, takže se nikdo nebude zlobit, když se dítě nezúčastní schůzky nebo výpravy. Vedoucí však ocení včasnou omluvu telefonicky, smskou nebo jinak.

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj skauting vhodný?

Ve většině případů ano! Konkrétní případ však, prosíme, konzultujte s vedoucím oddílu/ družiny.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Nejvhodnější termín je začátek září. Termínem pro odevzdání přihlášky a úhradu registračního poplatku je 30. září. Do oddílu se ale dítě může přihlásit kdykoliv. Kontaktujte hlavního vedoucího oddílu. Domluvte se na návštěvě schůzky. Další postup vám vysvětlíme po vašem rozhodnutí se přihlásit. Více v sekci Přidejte se.

Kdo se o děti stará?

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. 

Ti mají náležitou kvalifikaci, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi, kteří se podílejí na přípravě a vedení programu. Všichni úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. pomocí kurzů Dorostové unie. 

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Ano. Všechny děti jsou úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu.