61. Oddíl Dorostové Unie - SKAUT RYBKY

Co bude dál?

16.2. – 18.2.2024  Zimní výprava

26.4. – 27.4. Biblická stezka, regiony

18.5.2024 DEKAPRO

24.5. – 26.5. Biblická stezka, finále

10.8. – 17.8. Letní tábor

Pár vět o nás

Jsme skautský oddíl Rybky s rozšířenou křesťanskou výchovou a rádi přivítáme Vaše děti ve věku 6 – 10 let. Scházíme se každé úterý od 16:30 – 18:00 hodin v klubovně. Hrajeme hry, zpíváme, míváme etická zamyšlení z Bible, plníme odborky, podnikáme výpravy do přírody a v létě se těšíme na tábor.

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Robert Baden-Powellzakladatel skautingu

Skaut Rybky je součást celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Dorostová unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.