61. Oddíl Dorostové Unie - SKAUT RYBKY

Co bude dál?

26.4. – 27.4. Biblická stezka, regiony

 

18.5. DekaPro

 

24.5. – 26.5. Biblická stezka, finále

 

2.6. Nedělní grilování

 

10.8. – 17.8. Letní tábor

 

Pár vět o nás

Jsme skautský oddíl Rybky s rozšířenou křesťanskou výchovou a rádi přivítáme Vaše děti od 6ti let výše. Scházíme se každé úterý od 16:30 – 18:00 hodin v klubovně. Hrajeme hry, zpíváme, míváme etická zamyšlení z Bible, plníme odborky, podnikáme výpravy do přírody a v létě se těšíme na tábor.

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Robert Baden-Powellzakladatel skautingu

Skaut Rybky je součást celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Dorostová unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.