61. Oddíl Dorostové Unie - SKAUT RYBKY

První setkání po prázdninách bude 12.9.2023 v 16:30 hod. Těšíme se na vás!

Prosíme o vyplnění přihlášky na školní rok 2023 – 2024 zde

 

a zaplacení členského poplatku ve výši 500 Kč

Pár vět o nás

Jsme skautský oddíl Rybky s rozšířenou křesťanskou výchovou a rádi přivítáme Vaše děti ve věku 6 – 10 let. Scházíme se každé úterý od 16:30 – 18:00 hodin v klubovně. Hrajeme hry, zpíváme, míváme etická zamyšlení z Bible, plníme odborky, podnikáme výpravy do přírody a v létě se těšíme na tábor.

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Robert Baden-Powellzakladatel skautingu

Skaut Rybky je součást celosvětového skautského hnutí skrze Dorostovou unii. Dorostová unie jako nezisková organizace pracuje s dětmi, mládeží a vedoucími od roku 1999. Základem práce s dětmi je po staletí prověřená skautská výchovná metoda.